RECENZE ZÁKAZNÍKA

Elena Ďurišová
14. 6. 2014

Dobrý deň, touto formou by som si dovolila vyjadriť poďakovanie za profesionálne zmontovanie kuchyne a najmä prístup k zákazníkovi p. Panákovi a jeho kolegovi. Osibitne som milo prekvapená z veľmi milého a ochotného vystupovania Vašej pracovníčky sl. I. Michalcovej, aj napriek môjmu neustálemu „otravovaniu a dotazovaniu“. Ešte raz vďaka