Poděkování zaměstnancům Oresi: Pomáháte, kde je třeba
Logo Oresi

Poděkování zaměstnancům Oresi: Pomáháte, kde je třeba

18. 8. 2017

Jak sami dobře víte, zaměstnanci Oresi již několik let pořádají koncem roku vánoční charitativní sbírku, jejíž výtěžek jde na konto humanitární a zdravotnické organizace Lékaři bez hranic – Médecins Sans Frontiérs.

V loňském roce jsme této společnosti zaslali na účely poskytování akutní zdravotnické pomoci lidem vyloučeným ze zdravotní péče nebo postiženým ozbrojeným konflikty, hladomorem, epidemiemi či přírodními katastrofami finanční dar ve výši 19 500 Kč (to je výtěžek ze sbírky našich zaměstnanců s přispěním společnosti s.r.o.).

V současné době přichází jednotlivcům i společnostem, které Lékařům bez hranic příspěvky zaslali, poděkování od ředitele této společnosti, Pavla Grubera, a s ním i výroční zpráva. Poděkování tudíž patří vám všem, kteří jste do vánoční sbírky přispěli. Právě tady platí, že když se přiloží koruna ke koruně, vznikne dostatečně velká síla, a ta v loňském roce pomohla lidem v nouzi v 71 zemích světa. I díky vám.

Jste součástí pomoci

Z každého i drobného finančního daru se stane dávka očkovací medicíny, skalpel, obvazy, jídlo pro podvyživené dítě, pitná voda pro celou vesnici nebo naděje na život konkrétního pacienta. Z výroční zprávy vyplývá, že čeští dárci podpořili v roce 2016 Lékaře bez hranic v ČR dary ve výši 98,62 milionu Kč. Lékaři bez hranic se při financování svých humanitárních projektů stejně jako aktivit v zázemí spoléhají zejména na finanční příspěvky od soukromých dárců a jen v menší míře a pro vybrané projekty přijímají granty od vlád a mezivládních institucí.

Celosvětově činí soukromé dary kolem 90 % veškerých příjmů organizace. Lékaři bez hranic se zavázali, že nejméně 80 % ze získaných prostředků na mezinárodní úrovni musí být využito v rámci tzv. socialmission, tj. na vlastní humanitární projekty a přinášení svědectví o situaci v krizových oblastech. Maximálně 20 % tak smí být využito na další aktivity, jako je provoz organizace a získávání finančních příspěvků. V České republice v loňském roce tvořily soukromé příspěvky 100 % z celkových příjmů organizace určených na financování krizové pomoci. Z těchto příjmů Lékaři bez hranic financují své projekty v krizových oblastech a zajišťují chod svých kanceláří v zázemí, které mají na starosti nábor nových spolupracovníků, získávání finančních darů a informování veřejnosti.

Finanční dary a jejich využití

V roce 2016 obdrželi Lékaři bez hranic v ČR finanční dary od více než 65 tisíc soukromých dárců v rekordní výši 98,6 mil. Kč, což představuje 18% nárůst oproti roku 2015. I díky vám. Ze soukromých příspěvků darovaných v roce 2016 bylo přímo na humanitární pomoc v krizových oblastech využito 74 % (72 % bylo určeno na humanitární pomoc v roce 2016 a 2 % v roce 2017). Z darovaných prostředků bylo 26 % využito na aktivity organizace v ČR. Celkově Lékaři bez hranic v roce 2016 využili na své humanitární projekty prostředky ve výši 71,1 mil. Kč, což představuje nárůst o 5 % oproti roku 2015.

Jestli se chcete dozvědět více, udělejte si chvilku času a podívejte se na webové stránky . Celou výroční zprávu najdete .

Srdečné díky vám všem