Oresi zajišťuje obědy pro děti za 1 000 000 Kč

Oresi
pomáhá

V Oresi již dlouhá léta pomáháme těm, kteří pomoc potřebují. Uvědomujeme si totiž, že v naší společnosti se bez ní jednotlivci i celé skupiny lidí neobejdou. Proto jsme se vždy snažili přispívat, ať už hmotnými dary nebo finančními příspěvky, na různé charitativní projekty a sbírky, díky kterým se potřebná pomoc k lidem dostane.


Ohlédnutí do historie


Ze všech dobročinných aktivit můžeme zmínit podporu Institutu intervenční a manipulativní psychoterapie v Hradci Králové, příspěvek na provoz integračních táborů organizace Zajíček na koni či sbírky pro Lékaře bez hranic, Společnost AveVia, Projekt Šance dětem a mnoho dalších. Přispěli jsme rovněž na pomoc pro válkou zasaženou Ukrajinu.

Obědy
pro děti

V pomoci potřebným i nadále pokračujeme. Finančním příspěvkem ve výši 1 000 000 Kč jsme podpořili projekt Obědy pro děti obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN. Pro konkrétnější představu, jak velký význam naše pomoc má, vám projekt Obědy pro děti představujeme.

Z mnoha mediálních kampaní jste jistě v průběhu několika uplynulých let zaznamenali výzvy na pomoc dětem v České republice, jejichž rodiče nemají dostatek finančních prostředků na úhradu obědů ve školních jídelnách. Proto před deseti lety vznikl projekt Obědy pro děti, díky němuž mají děti nejen pravidelnou a vyváženou stravu, ale jsou také chráněny proti vyčlenění z kolektivu spolužáků.

Obědy
pro děti

V pomoci potřebným i nadále pokračujeme. Finančním příspěvkem ve výši 1 000 000 Kč jsme podpořili projekt Obědy pro děti obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN. Pro konkrétnější představu, jak velký význam naše pomoc má, vám projekt Obědy pro děti představujeme.

Z mnoha mediálních kampaní jste jistě v průběhu několika uplynulých let zaznamenali výzvy na pomoc dětem v České republice, jejichž rodiče nemají dostatek finančních prostředků na úhradu obědů ve školních jídelnách. Proto před deseti lety vznikl projekt Obědy pro děti, díky němuž mají děti nejen pravidelnou a vyváženou stravu, ale jsou také chráněny proti vyčlenění z kolektivu spolužáků.

Kdo stál
u zrodu

Za projektem Obědy pro děti stojí ředitelka a spoluzakladatelka organizace WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. paní Ivana Tykač, které nejsou lhostejné tíživé lidské osudy a životní situace. A protože tím vždy nejvíce trpí děti, vzniklo zde hned několik projektů, které jim podávají pomocnou ruku. Jedním z nich jsou právě Obědy pro děti.

Školní obědy jsou pro děti nejen plnohodnotným a pravidelným teplým jídlem, ale i společenskou událostí. Kvůli pokračujícímu zdražování potravin se však obědy ve školách stávají více nedostupnými pro stále větší počet dětí. Projekt Obědy pro děti pomáhá nejen děti nasytit, ale také jim umožňuje být součástí kolektivu a zažívat společné chvíle se spolužáky. Školní oběd má rovněž pozitivní vliv na školní docházku i prospěch žáků.

Kdo stál
u zrodu

Za projektem Obědy pro děti stojí ředitelka a spoluzakladatelka organizace WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. paní Ivana Tykač, které nejsou lhostejné tíživé lidské osudy a životní situace. A protože tím vždy nejvíce trpí děti, vzniklo zde hned několik projektů, které jim podávají pomocnou ruku. Jedním z nich jsou právě Obědy pro děti.

Školní obědy jsou pro děti nejen plnohodnotným a pravidelným teplým jídlem, ale i společenskou událostí. Kvůli pokračujícímu zdražování potravin se však obědy ve školách stávají více nedostupnými pro stále větší počet dětí. Projekt Obědy pro děti pomáhá nejen děti nasytit, ale také jim umožňuje být součástí kolektivu a zažívat společné chvíle se spolužáky. Školní oběd má rovněž pozitivní vliv na školní docházku i prospěch žáků.

Kolik obědů
je za milion

Projekt by nemohl fungovat bez velkorysé pomoci dárců. A my v Oresi jsme se k nim s potěšením připojili.

Díky našemu finančnímu příspěvku ve výši 1 000 000 Kč může projekt W4W: Obědy pro děti zajistit bezmála 28 000 obědů ve školních jídelnách.

Kolik obědů
je za milion

Projekt by nemohl fungovat bez velkorysé pomoci dárců. A my v Oresi jsme se k nim s potěšením připojili.

Díky našemu finančnímu příspěvku ve výši 1 000 000 Kč může projekt W4W: Obědy pro děti zajistit bezmála 28 000 obědů ve školních jídelnách.

Přispět hladovějícím dětem na obědy můžete i vy!
Transparentní účet "Obědy pro děti" 777777388/0300