Oresi podporuje odborníky, kteří pomáhají dětem
Logo Oresi

Oresi podporuje odborníky, kteří pomáhají dětem

15. 2. 2017

V životě každého člověka může přijít období, kdy chvíle štěstí a osobní pohody náhle vystřídá smutek a pocit neštěstí. V Oresi se i letos snaží pomáhat, aby tomu tak nebylo. Jak?

Společnost je například generálním sponzorem Institutu intervenční a manipulativní psychoterapie, který si klade za cíl poskytnout holistický přístup v oblasti poradenství a terapie v rodinách, kde psychické onemocnění dětí zapříčinilo kolaps rodinných vztahů. Ví o tom své všichni, kdo mají v rodině potomka třeba s poruchou autistického spektra, se střední mentální retardací, s diagnostikovanou ADHD či ADD a dalšími sociálními i psychickými problémy. V institutu se snaží, aby jednoduše řečeno, děti a jejich rodiče byli zase šťastní.

Tým odborníků
Tuto instituci založili dětský psychiatr MUDr. Ivo Kunsta spolu s psychologem a terapeutem PhDr. Luborem Burdou a terapeutkou Mgr. Kateřinou Burdovou. A spolu s dalšími odborníky, jakými jsou například PaedDr. Zdena Šándorová, PhD. – speciální pedagog, odborník na ranou péči, Bc. Blanka Jankovská – arteterapeut, Mgr. Jana Jalovegová – psycholog a dalších, od té doby poskytují pomoc při rozvíjení duševního zdraví člověka v rámci jeho možností, schopností a kontextu situace, ve které se nachází.
Institut se v převážné většině případů zaměřuje jak na práci s dětmi, tak s rodiči v co možná optimální míře. Jedná se o terapeutická sezení různé délky a četnosti dle potřeb dítěte či rodiny. Například děti s poruchou autistického spektra či se střední mentální retardací sem dochází individuálně 1x týdně často i po dobu jednoho roku.

V lekcích arteterapie se děti uvolní a lépe komunikují.

V lekcích arteterapie se děti uvolní a lépe komunikují.

Pomáhá umění
„Terapie dětí je buď individuální nebo skupinová, krátkodobá i dlouhodobá, založená na technikách muzikoterapie, arteterapie a dramaterapie,“ vysvětlu je PhDr. Lubor Burda. „Pracuje se mimo jiné na celkovém psychosociálním rozvoji, („nalezení sebe sama“) na podpoře kreativity, dovednosti symetrické spolupráce. Jde o jistou nestandardní péči, která není v běžných poradenských institucích dostatečně realizována.“

Vedle výše zmíněné základní činnosti pořádá institut také víkendové programy osobního rozvoje, zaměřené na adolescentní a dospělou populaci, jako například „setkání se sebou samým“ na různá témata s upozorněním na jemná úskalí života. Jde o sebezkušenostní, prožitkový rozvojový program v malé skupině, prostřednictvím různých technik expresivních terapií.

„Do hlavní činnosti patří i sociálně psychologické výcviky pro studenty pomáhajících profesí. Ty jsou zaměřené na rozvoj specifických, pro výkon profese potřebných sociálních dovedností prožitkovou, sebezkušenostní formou,“ doplňuje Mgr. Kateřina Burdová. Nezanedbatelné jsou i různé podpůrné konzultace, popřípadě terapie pro jedince všech věkových kategorií, procházejících životní krizí. Díky široké nabídce arte, muziko či dramaterapeutických postupů, nejsou klienti IIMP jen z Královéhradeckého či Pardubického kraje, ale například také z Tábora, Rokycan, Ostravy či Brna.

Vedení Oresi si uvědomuje, že tato odborná pomoc a činnost je neocenitelným a chvályhodným posláním a podporuje provoz institutu již od dob jeho vzniku. Například výbavou pomůcek pro arteterapii a muzikoterapii, ale také finančními částkami, určenými na provoz institutu. A proto, že péče psychoterapeutů nespadá pod platby zdravotních pojišťoven, jsou V Oresi hrdí, že si i díky jejich podpoře může tuto pomoc dovolit více dětí a jejich rodičů.

Při zařizování prostor institutu si muzikoterapii vyzkoušeli i montážníci z Oresi.

Při zařizování prostor institutu si muzikoterapii vyzkoušeli i montážníci z Oresi.

V hodinách arteterapie vznikají díla téměř umělecká. | Účastníci sezení si vyzkouší mnoho technik.

V hodinách arteterapie vznikají díla téměř umělecká. | Účastníci sezení si vyzkouší mnoho technik.

Informace o možnostech Insitutu najdete na www.institutimp.cz

FOTO: Archiv institutu